Luděk Čapek

View More

Lucie Špačková Krasanovská

Vystudovala jsem Manažerskou Akademii – obor Veřejnosprávní činnost. Po škole jsem se věnovala

...
View More

Ing. Vlasta Pechová

Lektorka počítačových setkání pro seniory a počítačových kurzů (E-mailová etiketa, tvorba fotoknihy, tvorba webových stránek, úprava fotografií na PC) individuální počítačové poradenství

View More

Marie Kulhavá

Připravuje program pro děti ve věku 2-4 let Hrajeme si společně.  Původním povoláním ekonomka.

...
View More

Jitka Izáková

Lektorka kurzu "Hrajeme si bez maminky"

View More

Mgr. Zuzana Krásová

Diplomovaná psycholožka a terapeutka

zpětná vazba klientům

koučink postojů a situací

doporučení a odborné poradenství

View More

Miro Pogran

Akademický malíř-výtvarník ve svobodném povolání, věnuje se malbě, grafice

...
View More

Karolína Fišerová

Lektorka programu angličtina pro děti

View More

Andrea Kilford

Lektorka kurzů angličtiny pro dospělé.

Vzdělání 

  • 8 let studia a práce ve Velké Británii
  • 3,5 roku na jazykových školách v Londýně
  • držitelka CAE
...
View More

Ing. Mgr. Marie Nováková

Ing. Mgr. Marie Nováková se zabývá pedagogickou psychologií. S dětmi i rodiči pracuje již desítky let,

...
View More

Martina Branšovská

Vede předporodní kurzy a setkávání těhotných.

View More

MgA. Renata Kubátová

Lektorka kurzů Moderní tance pro děti 4-15 let. Absolventka Akademie múzických umění v
...
View More

Bc. Lucie Nádvorníková

Sociální pracovnice

odborné poradenství

podpora a zvýšení jistoty klienta v nepříjemné, ohrožující či nepříznivé životní situaci

View More

Mgr. Kateřina Neubauerová

Rodinné a výchovné poradenství

  • Sociální pedagog - 2006 UHK (Bc.), 2009 FFUK Praha (Mgr.)  View More

Lenka Kšanová

Lektorka kurzu Šikovné prsty

View More

Lucie Dieng

View More

Johana Böhmová

Lektorka adaptačního prográmku Hrajeme si bez maminky, maminka tří dětí...

View More

Bc. Stáňa Bedřichová

vzdělání:
pedagogika volného času a speciální pedagogika - vychovatelství. V současné době pracuji s dětmi předškolního věku jako učitelka v přípravné třídě. 
Mám ráda
...
View More